Consultative Leadership Assessment

Commercieel talent assessment en persoonlijke coaching.

Eerst even een vooroordeel wegnemen: Veel mensen hebben het idee dat je alleen duurzaam succesvol kunt zijn, als je dát talent inzet dat van nature bij je past.

Als dat waar is, zal je alleen die dingen moeten doen die in overeenstemming zijn met je talent of karakter. Vaak wordt er echter van professionals verwacht dat zij over méér competenties beschikken. Zeker als het takenpakket wordt uitgebreid. In dat geval is het interessant om de talenten, die vaak op de achtergrond wel aanwezig zijn, te verbeteren.

Commerciële ontwikkeling kan significant worden versneld door de inspanning te richten op díe gebieden waar effectieve verbetering kan worden gerealiseerd. Het online commerciële ontwikkel assessment geeft haarscherp inzicht in het ontwikkelpotentieel.

Een persoonlijke analyse van de score op vijf dimensies van het persoonlijk ‘commercieel’ profiel. Met dit persoonlijke profiel verkrijg je kennis en inzicht, hoe jouw natuurlijke en minder natuurlijke talenten verder ontwikkeld kunnen worden. De vijf dimensies zijn:

  1. Focus: Het zien van kansen die anderen niet zien en het herkennen van het juiste moment om in te spelen op veranderingen in de omgeving. Nieuwe initiatieven durven ontplooien.
  2. Bonding: Relaties bouwen op basis van vertrouwen en genegenheid. Verbonden zijn, maar tegelijkertijd kritisch en autonoom kunnen zijn als de situatie daarom vraagt.
  3. Influencing: De belangen van anderen goed kunnen inschatten en hierop inspelen. Aandacht voor het tactische spel, situationeel handelen en draagvlak creëren met behoud van authenticiteit.
  4. Boldness: Handelen, maar ook denken. Beslissingen durven nemen en snelheid behouden in besluitvormingsprocessen.
  5. Thought Leadership: Contextuele intelligentie. Bekend staan als kennispartner binnen de organisatie door kennis met wijsheid te combineren. Verbinding realiseren tussen afdelingen door out-of-the-box te denken.

Dit faciliteren wij aan de hand van een intake en twee coaching gesprekken. De rode draad van deze gesprekken zijn jouw leerdoelen, de uitkomsten van het assessment en de inzichten van de trainingsinterventie. Het programma is een reflectief en uitdagend proces dat je inzicht biedt in je latent en manifest talent en ontwikkelt datgene wat ertoe doet in een seniore rol en functie. Deelname aan dit programma zal jouw effectiviteit significant versnellen.

Het programma omvat drie unieke interventies:
  1. Intake gesprek m.b.t. commerciële werkveld en persoonlijke leerdoelen
  2. Online ontwikkel-assessment, uitgebreide persoonlijke rapportage en analyse van talenten en ontwikkelpunten.  
  3. Ontwikkel coaching: twee coaching gesprekken aan de hand van de uitkomsten van het ontwikkel-assessment en de leerdoelen.
Tarief

Het tarief voor dit assessment, inclusief feedback en ontwikkel-coaching, bedraagt € 1.250,- (excl btw).

Teambuilding

Het assessment zetten wij ook in om teambuilding vorm te geven. Het is ongelooflijk leerzaam en inspirerend om de uitkomsten van de individuele assessments te delen en te analyseren. Op deze manier krijg je een inkijkje in elkaars gedrag. Daarmee ben je in staat om rollen en taken veel beter te verdelen.

Vraag meer informatie aan

Samenwerking tussen BrainCompass en Beerschot & Simons

Het assessment wordt afgenomen in samenwerking met BrainCompass. De wetenschappers van dit instituut hebben dit assessment ontwikkeld op basis van 26 jaar wetenschappelijk onderzoek. Beerschot & Simons is een gecertificeerd partner van BrainCompass en gebruikt dit persoonlijke profiel om de talenten van de coachee en teams te ontwikkelen en effectueren.

BrainCompass heeft professionals van de volgende organisaties professioneel laten groeien aan de hand van het inzicht in hun biologische identiteit: ASR, Abbvie, Centraal Beheer Achmea, CED, Cisco, Dun & Bradstreet, ING, KPN, Medtronic, Nuon, Ordina, Robeco, Siemens, Stork en Unit4.