Consultative Selling: de Skills module

Doelstelling

De doelstelling van de module Skills is het aanreiken en oefenen van de beste en meest actuele vaardigheden, die jou in staat stellen om tijdens alle fasen van het commerciële- of adviesgesprek de regie te hebben en effectief te handelen. De module geeft inzichten op basis van het Socratisch Salesgespreksmodel. Bij dit gespreksmodel worden er interventieniveaus aangeboden waar diep en intensief mee wordt geoefend.

De niveaus zijn:
1. Faciliteren. Ruimte geven aan de ander om te onderzoeken welke diepere, grotere, achterliggende ideeën er verscholen liggen achter de mogelijke werkelijkheid. Scherpe focus op het hier en nu en het maken van rapport en contact. Crucial Questions: 360 graden informatievaardigheden. De bron van de antwoorden onderzoeken.
2. Activeren/Argumenteren. Dit gaat over ruimte nemen. Het presenteren van punten die de ander laat nadenken over zaken die hij niet direct voorhanden heeft. Daarnaast, technieken om kort en effectief de eigen ideeën en propositie weer te geven en te presenteren.
3. Challengen. Spoor tegenstellingen op en zaken die in eerste instantie niet logisch klinken. Omgaan met bezwaren en onderhandelen. Realiseren van commitment voor kwalificatie, voortgang of ‘close’.

Deelnemers profiel

De Consultative Selling Skills module is met name bestemd voor salesmanagers en (pre-sales) consultants die werken in de dienstverlening. Zij acteren in een complexe verkoopomgeving waar het belangrijk is om in de regie te zijn van de klantengesprekken teneinde 360 graden informatie te vergaren over de achtergronden, de uitdagingen en de besluitvormingsdynamiek van de klant. Maar ook om effectief waarde aan te tonen en commitment te verkrijgen voor de voortgang.

Data

  • 23 & 24 mei (volgeboekt)
  • 8 & 9 oktober

Trainingslocatie

De trainingen vinden plaats voor kleine groepen in de eigen trainingsaccommodatie van Beerschot & Simons in Drenthe. Tussen de akkers en boswachterijen is de stilte ‘oorverdovend’ en wordt er onder ideale omstandigheden gewerkt aan het ontwikkel- en leerproces. Kijk hier voor meer info over de accommodatie.

Investering

De investering bedraagt € 1.945,- per tweedaagse module. De kosten zijn exclusief btw en inclusief overnachting en food/beverage.

Ervaringen

Kijk hier voor ervaringen van onze deelnemers!