Consultative Selling

De methodiek van Consultative Selling aangepast aan de verkoop- en adviesuitdagingen van uw sales en consulting team.

De Consultative Selling aanpak is met name bestemd voor organisaties (profit & non-profit) die werken in de dienstverlening en b2b markt. Zij acteren in een complexe verkoop- en/of adviesomgeving waar het belangrijk is om de waarde van de propositie goed te kunnen aantonen.

In het algemeen kan de Consultative Selling methode worden overgebracht in twee interventies van twee dagen. Voorafgegaan door een inspirerende kick-off om het commitment te borgen. Daarnaast is er een effectieve borgingsmodule. De trainees hebben hier een belangrijke taak om het geleerde vanuit de praktijk te presenteren aan het commerciële management.

Lees hier meer over de visie van Consultative Selling Leadership.

Voorbereiding

De voorbereiding van de training dient in samenwerking met het commercieel management en mogelijk de interne trainingsafdeling te gebeuren. Het doel is om bestaande methoden in te passen in de Consultative Selling methodiek. Dit resulteert in een tailormade Consultative Selling Manual. Dit is de rode draad bij de ontwikkeling en kan worden gebruikt bij de coaching en borging van de Consultative Selling methode.

Resultaat van de interventie

Getrainde professionals hebben een grondige kennis van de structuur van een verkoopgesprek. Ze zijn in de regie van het besluitvormingsproces. Ze weten waar ze naartoe willen en wat ze willen bereiken op ieder moment van het gesprek. Ze beschouwen niets als vanzelfsprekend en zijn gefocust op commitment, terwijl ze zoveel mogelijk proberen door te dringen tot de behoeften van de klant. Deze is inzichtelijk, voordat ze oplossingen aanbieden. Op die manier zijn ze in staat om de waarde van de propositie volledig helder te maken.

Wij nemen graag contact met je op