Consults

Creëer een op waarde gebaseerd verkoopproces om kansen effectief te identificeren, kwalificeren en ontwikkelen. Hiertoe worden de bestaande verkoopprocessen van de dienstverlener geïnventariseerd, geanalyseerd op effectiviteit en verweven met de uiterst scherpe Co-kwalificatie structuur. Het gehele proces wordt vastgelegd in een 'customized' manual en overgedragen.