Het Agile-Salesteam

Het Agile Salesteam: het commerciële team dat samen behendig, lenig en transparant inspeelt op het besluitvormingsproces van de klant.
Verkopen benaderen als Agile projectmanagement

Het Agile verkoopproces is een geregisseerd ‘co-kwalificatie’ proces dat samen met de klant, voorafgaand aan de offerte, in transparante stappen wordt uitgevoerd door sales én consulting. Het doel van dit proces is de requirements van de klant evalueren waardoor de voorgestelde oplossingen beter aansluiten bij wat de klant echt nodig heeft.

Het team dat betrokken is bij het verkoopproces en een Agile aanpak hanteert, gaat ervan uit dat de omstandigheden tijdens het kwalificatie- of inkoopproces zullen veranderen. Sterker nog, ze gaan dat initiëren, activeren en uitdagen. Dat zorgt ervoor dat het eindresultaat beter wordt.

Samen in de regie van het resultaat

De Teamtraining ‘Het Agile Salesteam’ is interessant voor professionals, consultants, salesmanagers en projectmanagers die samen werkzaam zijn in het complexe verkooplandschap van b2b sales, dienstverlening en consultancy. In de kern komt het erop neer dat het ‘Selling-Team’ in nauwe samenwerking met het ‘Buying-Team’ van de klant de beste oplossing kwalificeert. Dat betekent dat er binnen een effectief 'agile kwalificatieproces', samen met de klant de requirements worden aangepast en verbetert, om tot die beste oplossing te komen.

Wij nemen graag contact met u op