3. Ontwikkel een visie op de waarde van de oplossing

Toon aan welke visie ten grondslag ligt aan de waarde van de oplossing, dan is deze niet langer een kostenpost, maar een goede investering.

Presenteer de visie en voordelen van de dienstverlening zo, dat zij leiden tot een gunning tegen een zo optimaal mogelijke opbrengst met een reële uren- en kostencalculatie. Dan hoeft niet iedereen alle zeilen bij te zetten om het project uiteindelijk niet met verlies af te sluiten.