Commercial Team Assessment

Versnel de persoonlijke ontwikkeling van uw teamleden

Interventie

Commercial Team Assessment

Reflectief team assessment als basis van uitdagende samenwerking

Effectieve teams zijn zich bewust van elkaars talent en van hun gezamenlijke kracht, maar ook van de minder sterke punten. Dit team assessment is ontwikkeld voor teams die het maximale uit hun samenwerking willen halen.

Vaak wordt er van teamleden verwacht dat zij over méér competenties beschikken dan die zij dagelijks laten zien. Zeker als de verantwoordelijkheden of het takenpakket wordt uitgebreid. In dat geval is het interessant om de talenten, die vaak op de achtergrond wel aanwezig zijn, te belichten en te verbeteren.

Persoonlijke ontwikkeling kan significant worden versneld door de inspanning te richten op díe gebieden waar effectieve verbetering kan worden gerealiseerd.

Dit Team Assessment geeft een persoonlijke en team analyse van de score op vijf dimensies van het ‘commercieel’ profiel. Met dit profiel verkrijgt men kennis en inzicht, hoe de natuurlijke en minder natuurlijke talenten verder ontwikkeld kunnen worden. De vijf dimensies zijn:

  1. Ondernemerschap. Het vermogen om energie te richten op díe kansen die het meeste bijdragen aan de doelen, binnen de afbakening van de reële mogelijkheden.
  2. Samenwerken. Het aangaan van verbinding met klanten en teamleden om de vertrouwensband te realiseren zonder dat dit ten koste gaat van de zakelijke onafhankelijkheid.
  3. Beïnvloeding. De vaardigheid van het creëren van onderling draagvlak en commitment, waarbij de belangen van de ander niet uit het oog verloren worden.
  4. Doortastendheid. Knopen doorhakken. Snelheid en overzicht houden in de voortgang en het resultaat van de projecten zonder het contact met de omgeving te verliezen.
  5. Waardecreatie. Het scheppen van waarde voor klanten en andere betrokken partijen, op basis van kennis, inzichten en het verkrijgen van commitment voor co-creatie.

Uitgebreide persoonlijke en team rapportage

De uitkomsten van het assessment geven een beeld van de persoonlijk en team effectiviteit en dienen als basis en borging van een inspirerende persoonlijke en team ontwikkeling. Deze activiteit wordt op een professionele manier begeleid met inachtneming van de bescherming van de persoonsgegevens.

󰅂

Deel deze training

Commercial Team Assessment

Reflectief team assessment als basis van uitdagende samenwerking

Effectieve teams zijn zich bewust van elkaars talent en van hun gezamenlijke kracht, maar ook van de minder sterke punten. Dit team assessment is ontwikkeld voor teams die het maximale uit hun samenwerking willen halen.

No items found.
Meld je aan
Download de folder
Download