Commercieel Talent Assessment

Ontdek waar uw commerciële talenten liggen.

Interventie

Commercieel Talent Assessment

Ontdek waar uw commerciële talenten liggen.

Verkrijg meer kennis en inzicht hoe u uw talenten verder kunt ontwikkelen of inzetten, zodat u doelgericht kunt groeien binnen uw professionele rol.

Commercieel Talent Assessment

Dit is een wetenschappelijk gevalideerd assessment. Het geeft een persoonlijke analyse van de score op vijf dimensies van het persoonlijk ‘commercieel-consulting’ profiel. Met dit persoonlijke profiel verkrijgt u kennis en inzicht en weet u hoe uw natuurlijke en minder natuurlijke talenten verder ontwikkeld kunnen worden.

Het assessment omvat de volgende onderdelen:

  • Intakegesprek
  • Wetenschappelijk gevalideerd assessment
  • Rapportage over de resultaten van het assessment
  • Een feedback gesprek o.b.v. de uitkomsten van het assessment

Het assessment is ontwikkeld door BrainCompass en wordt uitgevoerd aan de hand van een wetenschappelijk gevalideerde online vragenlijst. Die kan nog worden uitgebreid met een DNA-analyse. De uitkomsten geven een beeld van de biologische gedragsvoorkeuren en de ontwikkeling in het professionele bestaan.

De vijf Commercial Consulting Dimensies

Het assessment biedt een raamwerk om uw professionele ontwikkeling te koppelen aan uw ambitie. De uitkomsten zijn een belangrijke graadmeter voor succes in een complexe commerciële advieswereld. Om dit concreet te maken, onderscheiden wij vijf professionele dimensies:

  1. Ondernemerschap. Het vermogen om energie te richten op díe kansen die het meeste bijdragen aan de doelen, binnen de afbakening van de reële mogelijkheden.
  2. Verbinding. Het aangaan van verbinding met klanten en teamleden om de vertrouwensband te realiseren zonder dat dit ten koste gaat van de zakelijke onafhankelijkheid.
  3. Beïnvloeding. De vaardigheid van het creëren van onderling draagvlak en commitment, waarbij de belangen van de ander niet uit het oog verloren worden.
  4. Doortastendheid. Knopen doorhakken. Snelheid en overzicht houden in de voortgang en het resultaat van de projecten zonder het contact met de omgeving te verliezen.
  5. Waardecreatie. Het scheppen van waarde voor klanten en andere betrokken partijen, op basis van kennis, inzichten en het verkrijgen van commitment voor co-creatie.

Wat meten we?

Het assessment is geen competentieprofiel. Het richt zich op de vraag: ‘wat is mijn automatische voorkeursgedrag binnen de vijf gemeten dimensies?’ Elke dimensie laat twee tegengestelde gedragsrichtingen zien die beiden voor- en nadelen bieden. Vanuit dat oogpunt worden de resultaten niet teruggekoppeld vanuit ‘goed’ of ‘fout’, maar vergelijken we de resultaten met uitkomsten van anonieme deelnemers. Dit zijn professionals die werken vanuit dezelfde context. Op die manier weet u hoe u zich verhoudt tot uw ‘peers’ binnen uw vakgebied.

Voorafgaand aan het assessment voeren wij een persoonlijk intakegesprek om de leerdoelen helder te maken. De uitkomsten van het assessment worden in een persoonlijk feedbackgesprek geëvalueerd.

Vraag een proefrapport aan

Consultative Sales Leadership: een aanpak van BrainCompass en Beerschot & Simons

Het Commercieel-Talent-Assessment wordt afgenomen in samenwerking met BrainCompass. De wetenschappers van dit instituut hebben dit assessment ontwikkeld op basis van 26 jaar wetenschappelijk onderzoek. Dit assessment brengt de commerciële leiderschapstalenten in kaart, zodat er een totaalbeeld ontstaat van de ontwikkelmogelijkheden. Kijk voor meer informatie op www.braincompass.com.

Beerschot & Simons is sinds 2016 een gecertificeerd partner van BrainCompass en gebruikt de uitkomsten van het assessment om de natuurlijke en minder natuurlijke talenten van de deelnemer te ontwikkelen en effectueren.

Professionals van de volgende organisaties hebben aan de hand van het inzicht in hun biologische identiteit, training en coaching een effectieve ontwikkelingdoorgemaakt: ASR, Abbvie, Centraal Beheer Achmea, CED, Cisco, Dun &Bradstreet, ING, KPN, Medtronic, Nuon, Ordina, Robeco, Siemens, Stork en Unit4.

󰅂

Deel deze training

Commercieel Talent Assessment

Ontdek waar uw commerciële talenten liggen.

Verkrijg meer kennis en inzicht hoe u uw talenten verder kunt ontwikkelen of inzetten, zodat u doelgericht kunt groeien binnen uw professionele rol.

No items found.
Meld je aan
Download de folder
Download